Ministria e Bujqësisë hap periudhën e aplikimit për grante në bujqësi