Publikohen listat e raporteve të përzgjedhjes të PZHR-së Prishtinë, 16 tetor 2019 – Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) ka përfunduar vlerësimin preliminar dhe tani janë bërë të ditur edhe raportet e përzgjedhjes për një pjesë të projekteve që kanë aplikuar në skemën e granteve për zhvillim rural të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural...
11,9 milionë euro subvencione për 13.697 fermerëAgjencia për Zhvillimin e Bujqësisë ka nisur procedimin për ekzekutimin e subvencioneve të 13697 fermerëve në vlerë prej 11,891,328.14 euro. Subvencionimi do të bëhet për dy kategori, pagesa direkte për sipërfaqe për personat fizik, në vlerë prej 8,097,061.22 euro, për blegtori 3,102,635.00 euro dhe për personat juridik-agrobizneseve në vlerë prej...