Njoftim

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural – Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë, njofton të gjithë aplikuesit, se ankesat (parregullësitë eventuale gjatë kontrollit në teren qoftë edhe gjatë konsultimeve të zyrtarëve  të AZHB-së gjate gjithe periudhes), ju lutemi të adresohen  në email-adresën [email protected].

 

Deklarimi juaj dhe bashkëpunimi përmes këtij e-maili do të trajtohet me kohe dhe ne konfidencialitet të plotë, si dhe do të na mundësoj që të kemi cilësi më të lartë të zbatimit te programit duke perfshi edhe kontrollin në teren.