REALIZOHEN PAGESAT E LISTËS SË KTHIMEVE PËR BLEGTORI DHE SIPËRFAQE

Prishtinë, 25 mars 2020 - Ministria e Bujqësisë, Pylltarisëdhe Zhvillimit Rural, respektivisht Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë, përmesnjë njoftimi ka bërë të ditur se janë realizuar pagesat gjegjësisht (Lista eKthimeve) për fermerët përfitues për Blegtori dhe Sipërfaqe. Sipas zyrtarëvenga Divizioni i Financave në MBPZHR, nga Thesari janë realizuar pagesat përBlegtori për gjithsej 60 fermerë përfitues, në vlerë totale 72,666.56 euro dhepagesat (Lista e Kthimeve) për Sipërfaqe për gjithsej 106 fermerë përfitues, nëvlerë totale 92,792.46 euro. AZHB inkurajon të gjithë fermerët që në mënyrë tëshmangies së përhapjes së virusit CORONA-19, kontaktet me zyrtarët e agjencisët’i bëjnë vetëm me metodën online.