MPŠRR stvara prilike za cirkulaciju našim poljoprivrednicima