Njoftim për Fermerët përfitues në Masën 101 dhe 302 të vitit 2020