Kontakti

Agjencia për Zhvillimimin e Bujqësisë

Adresa:
Rr. Migjeni
10000 Prishtinë, Kosovë
 

Për informata të pergjithëshme

Nr. Kontaktues:
+381(0)38- 212 651


Për informata për Grante

Nr. Kontaktues:
+381(0)38 211 967


Për informata për Subvencione

Nr. Kontaktues:
+381(0)38 211 837


 

 Kliko këtu për të shfaqur Adresen e Zyrës Regjionale Mitrovicë

Kliko këtu për të shfaqur Adresen e Zyrës Regjionale Pejë

Kliko këtu për të shfaqur Adresen e Zyrës Regjionale Gjakovë

Kliko këtu për të shfaqur Adresen e Zyrës Regjionale Prizren

Kliko këtu për të shfaqur Adresen e Zyrës Regjionale Ferizaj

Kliko këtu për të shfaqur Adresen e Zyrës Regjionale Gjilan